ivanmilke

Archive for the ‘Vesti’ Category

Press Release: Rebellion on the Pirate Ship Extinguished!

In Vesti on 19. September 2012. at 16:33

This Release was written at the time the website piratskapartija.com was redirected to piratskapartija.wordpress.com due to attempted hijacking of the website and other web services by a radical right-conservative wing, which emerged for a moment within the pirates and which has been removed.

“The so-called “Pirate Movement” which these conservative right-wingers are founding is clearly expressly intolerant of minorities, especially of Roma people and sexual minorities. They clearly stated their intolerant attitude and defended it on Facebook, using a hijacked FB account of the Pirate Party: https://www.facebook.com/Piratska/posts/10151204285076187 After a few days of negotiations, the group refused to return the Facebook account to the Pirate party, so we had to act by clearly dissociating ourselves from this dysfunctional and potentially dangerous group of people.”, says Aleksandar Blagojević, the leader and founder of the Pirate Party for this Press Release.


The Pirate Party dissociates itself from this shameful and radical-right wing group, led by Marko Mitrović and other conservative rebels: Boris Prpić, Aleksandar Danilović, Maja Asanović, Goran Đukanović, Nenad Lazarov and Veselin Stojanovski.
“Let me remind you that the attempt to found an NGO in March this year http://www.seecult.org/vest/osnovan-piratski-pokret, was sabotaged by the incompetency of this group of people, who lead the current rebellion on our pirate ship, which we successfully extinguished earlier this week. We managed to save all the web services and data. Currently, we are repairing the website and the pirate platform on another server. Tempestuous times always teach us something new and this time, we are rewarding you with our contribution to knowledge and data sharing: http://pirati.rs/ This is currently the simplest help to TPB, while Serbian pirate cyber kung foo shall be presented very soon.” Blagojević continues.


A little reminder about the Pirates of Serbia:
The Pirates in Serbia are an oppositional unregistered collective of thinking people who actively work against this corrupted and criminal system. Our politicians are all, without exception, criminals who take their turns in waves and successively abolish our options for future and development. In accordance with that, the Pirates declare an open war against the current government and the crime. The Pirates do not live locally, let alone think in terms of concepts such as nations or traditional political parties. The whole planet is our home, we have friendly harbours in more than 60 countries and we work together, coordinated against crime because, unfortunately it knows no boundaries, which are constantly served through global TV brain washing.

Join us in creating the future and contact us at: headquarters@piratskapartija.com!

Pirates of Serbia, September 2012

Advertisements

saopštenje za javnost: Ugušena pobuna na piratskom brodu!

In Vesti on 19. September 2012. at 14:05

Ovo saopštenje je pisano u periodu kada kada je piratskapartija.com bila redirektovana na piratskapartija.wordpress.com zbog pokušaja preotimanja web sajta i ostalih web servisa od strane radikalnog desničarsko-konzervativnog krila koje se na trenutak iskristalisalo unutar piratskih redova i koje je odstranjeno.

“Takozvani “Piratski Pokret” koji ovi konzervativni desničari osnivaju, ima veoma jasno izraženu netoleranciju prema manjinama, posebno prema romima i sexualnim manjinama. Svoj stav o netrpeljivosti su janso izneli i branili facebook postom na preotetoj stranici Piratske partije: https://www.facebook.com/Piratska/posts/10151204285076187, nakon nekoliko dana pregovaranja grupa je odbila da vrati vlasništvo facebook stranice Piratskoj partiji tako da smo morali da reagujemo jasnom ogradom od ove nefunkcionalne i potencijalno opasne grupe ljudi.” – kaže za ovo saopštenje Aleksandar Blagojević lider i osnivač Piratske Partije.

Piratska Partija se ograđuje od ove sramotne i radikalno-desničarske grupe koja je predvođena Markom Mitrovićem dok su ostali konzervativni pobinjenici: Boris Prpić, Aleksandar Danilović, Maja Asanović, Goran Đukanović, Nenad Lazarov i Veselin Stojanovski.

“Da podsetim, neuspeli pokušaj osnivanja ngo u martu ove godine, http://www.seecult.org/vest/osnovan-piratski-pokret, je sabotiran nekompetentnošću iste ove grupe ljudi koja stoji iza aktuelne pobune na našem piratskom brodu koju smo uspešno ugušili početkom nedelje. Sve od web servisa i podataka je sačuvano. Trenudno štelujemo sajt i piratsku platformu na drugom serveru. Burna vremena nas uvek nauče nešto novo, i ovom prilikom vam poklonimo naš doprinos deljenju znanja i podataka: http://pirati.rs/, trenutno je najjednostavnija pomoć tpb-u, dok ćemo srpski piratski cyber kung foo demonstrirati vrlo uskoro.” – nastavlja Blagojević

Da vas podsetimo ko su i šta su Pirati Srbije:
Pirati u Srbiji su opozicini neregistrovan kolektiv mislećih ljudi koji aktivno rade protiv ovog korumpiranog i kriminalnog sistema. Na našoj političkoj sceni su svi odreda kriminalci koji se smenjuju u talasima i sukcesivno nam ukidaju opcije za budućnost i razvoj. U skladu sa tim Pirati objavljuju otvoreni rat protiv aktuelne vlasti i kriminala. Pirati ne žive u lokalu a još manje razmišljaju u granicama konstrukta kao što su nacije ili tradicionalne političke stranke. Nama je kuća cela planeta, imamo prjateljske luke u više od 60 zemalja sveta, i zajednički radimo u koordinaciji protiv kriminala zato što i kriminal na žalost ne poznaje granice koje se svakodnevno serviraju kroz globalno televizijsko ispiranje mozga.

Pridružite nam se u kreiranju budućnosti i javite se na: headquarters@piratskapartija.com!

Pirati Srbije, Septembar 2012

YouTube-MP3 se bori protiv Google-a uz pomoć advokata i peticije

In Prevodi, Vesti on 3. July 2012. at 16:13

Prošlog meseca je Google uputio pravnu pretnju YouTube-MP3-u, jednom od najvećih sajtova na webu za konverziju sadržaja sa YouTubea.

Googleovi advokati su naredili da se sajt ugasi u roku od nedelju dana, ili će uslediti pravne posledice. Sada, nakon konsultacija o pravnim mogućnostima sa dva ugledna nemačka advokata, vlasnik sajta uzvraća udarac, i to uz podršku. Na Change.org-ovoj peticiji (koju možete potpisati ovde ) u kojoj se traži od Googlea da dozvoli rad alatki za konverziju je već prikupljeno preko 220 000 potpisa. Advokati tvrde da korisnici nisu odgovorni za kršenje copyrighta jer su njihove akcije pokrivene pravom da prave kopije za privatnu upotrebu. Izgleda da je Google već omekšao svoj stav.

%d bloggers like this: